Bekijk actuele opbrengst

Panelen op je eigen dak versus certificaten bij de Vlaas

We krijgen veel vragen over wat verstandig is: panelen op je eigen dak of certificaten bij de Vlaas of een combinatie.
Bij de beantwoording van deze vraag gaan we er vanuit dat je nu al certificaten hebt van de Vlaas. Elk certificaat van de Vlaas vertegenwoordigt een paneel van 270 Wpiek.

Het is toegestaan om naast deze certificaten ook panelen op je eigen dak neer te leggen en hier kun je de BTW ook van terugvragen. De energie die opgewekt wordt door je eigen panelen en die van de Vlaas worden bij elkaar opgeteld. Aangezien je met panelen op je eigen dak ook rechtstreeks stroom verbruikt en terug levert, zal de hoeveelheid energie die op de teller staat en waarover je energiebelasting terug kunt vragen ook kleiner zijn.

De salderingsregeling, zoals die genoemd wordt, voor panelen op je eigen dak gaat m.i.v. 2025 wijzigen. Tot die tijd wordt de meter in feite teruggedraaid met het aantal kWh dat je zelf met je panelen opwekt. Vanaf 2025 gaat deze regeling dus wijzigen en krijg je minder terug voor de energie die je terug levert aan het net. Meer informatie hierover kun je lezen bij pure energy, https://pure-energie.nl/kennisbank/de-nieuwe-salderingsregeling-vanaf-2023/

De Regeling verlaagd tarief, zoals de postcoderoos officieel heet, betekent dat je gedurende 15 jaar de energiebelasting terug krijgt. Daarvoor geldt wel dat als je meer kWh hebt opgewekt dan daadwerkelijk verbruikt, dan krijg je alleen je verbruik terug. Je kunt namelijk niet meer Belasting terugontvangen dan dat je betaald hebt. Dus hier moet je rekening mee houden als je certificaten hebt van de Vlaas en panelen op je eigen dak.

Nu is de energiebelasting over 2022 erg laag, want de Regering heeft besloten om de energiebelasting te verlagen omdat de prijzen de pan uitrijzen. Echter de Vlaas ontvangt nu veel geld voor de opgewekte energie die we verkopen aan de markt. Daarom hebben we in 2022 € 20,- per certificaat kunnen uitkeren. En in 2023 zal dat bedrag alleen nog maar groter zijn omdat we dan een heel jaar hoge prijzen hebben ontvangen voor de opgewekte energie.

Van de opbrengst moeten eerst de onkosten voor o.a. het beheer en onderhoud en de verzekeringen worden betaald. Wat er overblijft is van de leden en wordt jaarlijks uitgekeerd.  Als je kijkt naar de terugverdientijd van de certificaten dan zie je dat dit daalt naar 5 a 6 jaar i.p.v. de 7,5 jaar die vooraf werd voorspeld. Zie ook https://www.zonneparkdevlaas.nl/artikel/Uitbetalingen-en-Terugverdientijd

De prijs van een certificaat is afhankelijk van de afschrijving en de opbrengst minus kosten van het zonnepark. De prijs per 25 september 2022 is € 223,15.

De afweging of je zelf panelen op je dak legt of dat je de certificaten van de Vlaas behoudt (of zelfs uitbreid) dat is een afweging die je zelf moet maken. Als bestuur mogen we hierin niet sturen.