Bekijk actuele opbrengst

Teruggave Energiebelasting

Op dit moment ontvangen we als bestuur van De Vlaas vragen over het terugontvangen van de energiebelasting. In dit artikel leest u alles wat u hierover moet weten.

Inhoudsopgave:

Moet ik de energiebelasting zelf terugvragen?
Hoe vraag ik zelf mijn energiebelasting terug?
Wanneer krijg ik de energiebelasting terug?Moet ik de energiebelasting zelf terugvragen?

De Vlaas maakt gebruik van het administratiesysteem Zonmonitor. Er zijn door Zonmonitor met een aantal energieleveranciers afspraken gemaakt om de teruggave energiebelasting automatisch te laten verlopen. Dit betreft de volgende energiemaatschappijen:

 • Engie
 • Greenchoice
 • OM Nieuwe energie
 • Qurrent (is overgenomen door Greenchoice)
 • Eneco consumenten
 • Eneco zakelijk
 • Energiedirect
 • Essent
 • Vattenfall

Leden van De Vlaas die gedurende het hele jaar (bijvoorbeeld 2020) klant waren bij een (of meerdere) van deze leveranciers, hoeven dus niets te doen. Voor hen wordt de teruggave energiebelasting automatisch geregeld.

 

De overige leden moeten de teruggave energiebelasting zelf terugvragen bij hun energiemaatschappij.Hoe vraag ik zelf mijn energiebelasting terug?

Daarvoor moet u inloggen in Zonmonitor en naar het menu “Certificaten” gaan om een tweetal documenten te downloaden, af te drukken en op te sturen naar uw energieleverancier.

In het submenu “Energieleverancier/vouchers” kunt u een voucher downloaden waarin staat hoeveel energie u met uw certificaten in het afgelopem jaar (bijvoorbeeld 2020) heeft opgewekt bij die energieleverancier waar u klant was. Indien u meer dan één energieleverancier heeft gehad in dat jaar, dan moet u voor elke energieleverancier een voucher downloaden.

 

 

 

In het submenu downloads kunt u de aanwijzing van de Belastingdienst downloaden. 

 

 

Samenvattend

 1. Download voucher per energieleverancier
 2. Download aanwijzing Belastingdienst
 3. Druk per energieleverancier beide downloads af
 4. Stuur de documenten naar uw energieleverancier


Wanneer krijg ik de energiebelasting terug?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Het gaat namelijk over het jaar waarover energiebelasting teruggevraagd kan worden en wanneer wordt deze teruggaaf uitbetaald door uw energieleverancier.

 1. Over welk jaar wordt energiebelasting teruggevraagd
  Net zoals bij onze inkomstenbelasting, wordt de energiebelasting in het jaar na afloop van een opbouwjaar terugbetaald. Onze energiebelasting die we terugkrijgen over 2020 wordt dus in 2021 terugbetaald.
  Bij de inkomstenbelasting moet eerst vastgesteld worden wat u in een jaar heeft verdiend voordat bepaald kan worden hoeveel belasting u moet betalen. Zo is dat bij de energiebelasting terugvraag ook. Eerst moet bekend zijn hoeveel u in een jaar heeft opgewekt.
 2. Wanneer wordt de teruggaaf energiebelasting uitbetaald
  De teruggaaf energiebelasting wordt door uw energieleverancier uitbetaald. Daarvoor moet de energiemaatschappij een aantal gegevens van u ontvangen om te weten hoeveel er uitbetaald mag worden. Hoe deze gegevens bij uw energieleverancier komen leest u in de eerste twee vragen van dit artikel.
  Wanneer een energieleverancier overgaat tot terugbetaling van de energiebelasting is afhankelijk van de energieleverancier. Zo weten wij van een aantal leden dat bijvoorbeeld Greenchoice de uitbetaling los van de jaarrekening begin juni uitvoert.
  Bij andere energieleveranciers wordt vaak de uitbetaling gekoppeld aan de jaarrekening. Dat betekent dat als u uw jaarrekening in januari of februari ontvangt, u de teruggave over 2020 in januari of februari van 2022 verrekend krijgt.