Bekijk actuele opbrengst

Uitbetalingen en Terugverdientijd

Wat is de terugverdientijd en hoeveel geld krijg ik van de Vlaas

Bij de start van de Vlaas kon je deelnemen door een x-aantal panelen te kopen van 270 Wpiek. De kosten voor een paneel waren €245. Een paneel staat gelijk aan een certificaat.
De terugverdientijd was ingeschat op 7 jaar. Dit zou betekenen dat er per jaar € 35 uitbetaald zou moeten worden. 

Deze uitbetaling bestaat uit 2 onderdelen:

 • Energiebelasting teruggave
 • UItbetaling ingelegde gelden
  Dit bedrag wordt jaarlijks door het bestuur voorgesteld aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). De stroom die opgewekt wordt door de Vlaas wordt door het bestuur verkocht. Na aftrek van de kosten voor o.a. onderhoud en beheer, verzekeringen en groenonderhoud, blijft er een bedrag over dat terugbetaald kan worden aan de leden.

In onderstaande tabel kun je zien wat de bedragen zijn, die zijn uitbetaald per certificaat. De betekenis van de kolommen van links naar rechts is als volgt.

 • Jaar waarover de uitbetaling betrekking heeft. De uitbetaling vindt altijd in het jaar daarop plaats.
 • het aantal kWh per jaar
 • De hoogte van de energiebelasting (EB) in centen inclusief BTW per kWh
 • Het bedrag dat per certificaat wordt terugbetaald in dat jaar aan energiebelasting in euro
 • Het bedrag dat is terugbetaald van de ingelegde gelden door de Vlaas (van Coop) in euro 
 • Het totaal van EB en de Vlaas
 • Restbedrag dat over is van het ingelegde geld voor een certificaat
                         jaar           kWh per jaar              EB(ct)/kWh           EB Bedrag €           van de Vlaas €                   Totaal €              Van Inleg €
2018 6 12,66 0,71  -  0,71 244,29
2019 270 11,93 32,28 9,00 41,28 203,00
2020 279 11,83 33,08 5,00 38,08 164,93
2021 258 11,41 29,47 20,00 49,47 115,46
2022 290 4,45 12,92 55,00 67,92 47,54
2023   15,25