Bekijk actuele opbrengst

Hoe De Vlaas is ontstaan

Op 20 dec 2016 is coöperatie Zonnepark PCR de Vlaas U.A. opgericht door de al bestaande Deurnese coöperatie EPP (Energy Port Peelland). Deze initiatiefnemer zet zich actief in om bij te dragen aan een energie neutrale regio in 2040. Dat doet EPP door het stimuleren van energiebesparingen en het produceren van duurzame energie.

In de periode van 2016 tot eind 2018 heeft EPP hard gewerkt aan de realisatie van het zonnepark in het gebied De Vlaas in de Sint Jozefparochie te Deurne. Na een informatiecampagne in het zo genoemde postcoderoos-gebied (Deurne en delen van Asten en Helmond), hebben bijna 500 personen zich aangemeld als lid van de Coöperatie en hebben zij gezamenlijk 8.095 zonnepanelen gefinancierd. Daarnaast zijn op het terrein van De Vlaas door het (toen nog) energiebedrijf Greenspread nog eens 10.113 zonnepanelen gefinancierd. Dat gedeelte is in 2022 overgenomen door Enovos Green Power. Hiermee was Zonnepark De Vlaas bij ingebruikname het grootste zonnepanelenproject dat in Nederland in het kader van de postcoderegeling is ontwikkeld.