Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 1, De Vlaas

Inhoudsopgave:

  • Productiegegevens van De Vlaas
  • Teruggave energiebelasting voor deelnemers aan De Vlaas
  • Opgave jaarproductie zonnepark De Vlaas
  • Schaduw op een deel van de panelen

 

Productiegegevens van De Vlaas
De productiegegevens van zonnepark De Vlaas worden vanaf de ingebruikstelling op 22 november 2018 nauwgezet geregistreerd. Omdat de zon sinds die dag niet zo heel veel te zien was, is de opbrengst natuurlijk niet echt hoog. Zodra er meer zonuren zijn, stijgt uiteraard de productie.
Het was de bedoeling dat alle leden van de Coöperatie vanaf eind november via de website of OZON ook zelf de productie van hun panelen zouden kunnen zien, maar helaas is de daarvoor benodigde software nog niet operationeel. De ICT-technici werken er hard aan maar het is nu nog niet bekend wanneer het systeem gereed is.
Alle productiegegevens worden dus wel geregistreerd maar de leden kunnen ze nog niet zelf inzien.
U krijgt via de website bericht wanneer alles in orde is.
 
Teruggave energiebelasting voor deelnemers aan De Vlaas
Voor de teruggave van de energiebelasting heeft de Belastingdienst een regeling opgesteld. Geheel volgens de planning heeft ons administratiebedrijf OZON meteen na de ingebruikname van het zonnepark de ontheffing bij de Belastingdienst ingediend.
We verwachten op korte termijn de formele bevestiging van de Belastingdienst voor de teruggaveregeling.
Ook hierover ontvangt u via de website bericht van ons.
In de tussentijd hoeft u geen actie richting uw stroomleverancier te ondernemen.
 
Opgave jaarproductie zonnepark De Vlaas
Voor de precieze hoogte van de teruggave van de energiebelasting heeft u behalve een opgave van de jaarproductie van het zonnepark De Vlaas ook een overzicht van uw eigen elektriciteitsgebruik nodig. Dat overzicht wordt geleverd door uw elektriciteitsleverancier. Het tijdstip waarop dat gebeurt, kan per deelnemer verschillen. Op basis van die twee gegevens wordt uw teruggave energiebelasting berekend.
Op dit moment is dat nog niet aan de orde. Het zonnepark is pas sinds november operationeel.
Wij informeren u ook hierover via de website.
 
 Schaduw op een deel van de panelen
We krijgen ook vragen van leden over schaduwwerking. Bij de lage zonnestand van dit jaargetijde valt op de onderste rijen met panelen schaduw van de ervoor staande panelen. De stroomproductie van de onderste rijen is daardoor lager dan de bovenliggende rijen. Dat is een bekend gegeven en bij de aansluiting van de rijen met panelen is daarmee ook rekening gehouden.
Voor de individuele leden heeft meer of minder schaduw op de onderste rijen op zichzelf geen effect voor de berekening van de opbrengst. Uw stroomproductie wordt berekend op basis van de gemiddelde productie van alle panelen uit uw postcoderoos. Bovendien is er met  Hoppenbrouwers een garantieregeling afgesproken over de opbrengst van de zonnepanelen.
We houden de situatie uiteraard goed in de gaten.
 
 

Het bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas