Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 11, december 2021

Nieuwsbrief 11, december 2021

Inhoudsopgave

  1. Nieuw administratiesysteem
  2. Stroomopbrengst
  3. Enovos Green Power nieuwe partner van de Vlaas

Ons administratiesysteem Ozon zal als op zichzelf staand pakket over een tijdje ophouden te bestaan. Wij hebben als bestuur verschillende alternatieven onderzocht naar welke partij dit kan gaan overnemen omdat we toch een grote coöperatie zijn en alles netjes geregeld willen hebben. Econobis is als beste alternatief uit het onderzoek gekomen.

Nu gaat Econobis het pakket Ozon in huidige vorm overnemen- met wijzigingen in uiterlijk en t.z.t. in functionaliteit. Wat ze ons gaan aanbieden is passend bij onze vraag:

  • alles wat wij we nu hebben zal erin zitten, m.a.w. we kunnen dezelfde zaken zien en doen via onze app/website;
  • financieel zal het ons als de Vlaas dezelfde prijs kosten.

Graag wachten we het concreet aanbod van Econobis af voor we definitief akkoord gaan. Wel wilden we u vast informeren.

Voor u handig om nu te weten:

Wanneer we meegaan naar Econobis, of naar een andere aanbieder, zullen we komend jaar de uitkering van jaar 2021 aan energiebelasting hoe dan ook krijgen via Ozon. Pas in 2023 zal u hierin verandering zien. 

Zodra er meer bekend is zullen wij weer een nieuwsbrief rondsturen om u goed op de hoogte te houden.


Stroomopbrengst

In vergelijking met het heel zonnige jaar 2020, zijn de geproduceerde kWh op ons zonnepark tot en met oktober 2021 circa 6% lager. Dit komt vooral doordat het jaar 2021 beduidend minder zonuren kende.
Maar financieel gezien zijn onze stroomopbrengsten evenwel ruim twee keer hoger dan over 2020 door de sterk gestegen opbrengstprijzen per kWh. Dit zal er naar verwachting toe leiden dat wij per saldo het jaar 2021 veel beter af zullen kunnen sluiten dan waarmee in de begroting over 2021 rekening is gehouden.

Onze (oud) partner Greenspread heeft de pakweg 10.000 panelen die zij in eigendom had verkocht aan een andere partij. Dat is geworden: Enovos Green Power.

Vanaf de start in 2018 had Greenspread haar deel ondergebracht in een B.V. In de afgelopen maanden zijn de aandelen van deze B.V. verkocht aan onze nieuwe partner Enovos Green Power. Omdat er een hele duidelijke scheiding is tussen onze coöperatie de Vlaas en de B.V. , verandert er voor de leden van De Vlaas niets.

Enovos is onderdeel van de Encevo groep welke tevens eigenaar is van de Luxemburgse netwerkbeheerder Creos. Enovos Green Power ontwikkelt, realiseert, financiert en beheert hernieuwbare energieprojecten in Nederland en België.

Eind november hebben wij als bestuur van De Vlaas kennis gemaakt met de nieuwe eigenaren. In deze bijeenkomst heeft de directie van Enovos aan ons laten weten dat de samenwerking op de zelfde voet wordt voorgezet als wat wij voorheen met Greenspread hadden afgesproken.

Begin 2022 zullen wij als bestuur samen met de beheerders van Enovos de samenwerking zoals vastgelegd in 2018 in meer detail met elkaar gaan bespreken. Natuurlijk brengen we daarover daarna weer een nieuwsbrief uit.

Voor meer informatie over Enovos zie: https://www.enovosgreenpower.eu/zon/


Het bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas