Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 14, april 2022

Nieuwsbrief 14, april 2022

Inhoudsopgave

  1. Algemene Ledenvergadering 2022; verslag en presentatie
  2. Voortgang migratie Econobis

 


Algemene Ledenvergadering 2022; verslag en presentatie

Op 30maart 2022 heeft de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vlaas plaats gevonden. Naast het bestuur waren er 55 leden aanwezig. Het concept verslag van deze vergadering is voor leden op te vragen bij het bestuur via Info@zonneparkdevlaas.nl 

De presentatie die gebruikt is tijdens de vergadering om door de verschillende onderwerpen van de agenda te lopen is voor leden op te vragen bij het bestuur via Info@zonneparkdevlaas.nl 

Terug maar InhoudsopgaveVoortgang migratie naar Econobis

De migratie van OZON naar Econobis is door Energie Samen schromelijk onderschat. Na de fusie van Zon op Nederland met Energie Samen, is er een situatie ontstaan waarbij er twee programma's zijn waarmee de administratie van bijvoorbeeld de Vlaas kan worden uitgevoerd. Energie Samen maakt namelijk al gebruik van Econobis en wij als lid van Zon op Nederland van OZON. 
Het is als bedrijf niet wenselijk om voor dezelfde functionaliteit twee programma;s te hebben, omdat dit extra kosten met zich meebrengt. Er is besloten (buiten ons om) dat Econobis blijft bestaan en dat OZON zal worden gemigreerd en zal ophouden te bestaan. Hierbij is de garantie gegeven dat alle functionaliteit die in OZON zit ook beschikbaar is of zou komen in Econobis.
Wij hebben als bestuur van de Vlaas voordat de migratie zou worden uitgevoerd met de financieel directeur van Energie Samen gesproken en gewaarschuwd om de migratie niet te onderschatten. Zeker niet omdat wij tot op heden zeer tevreden waren met de werking van OZON.
Eind januari is gestart met de migratie. Het bestuur van de Vlaas heeft een groot aantal controles uitgevoerd op de gegevens die vanuit OZON zijn overgenomen en in Econobis terecht zijn gekomen. Daarbij zijn een aantal fouten ontdekt in zowel de werking van Econobis als dat gegevens vanuit OZON niet goed zijn overgenomen .
Vervolgens is Econobis aan de slag gegaan om de vouchers en de bestanden voor het automatisch terugvragen van de energiebelasting over 2021 terug te vragen klaar te zetten. Tot op heden is dit niet gelukt.
We zijn als bestuur uitermate ontevreden over het verloop van de migratie en zijn ons daarom ook aan het beraden om andere stappen te ondernemen. Wij vinden het erg vervelend dat met name de terugvraag energiebelasting zo lang op zich laat wachten. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Terug maar Inhoudsopgave