Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 16, januari 2023

Nieuwsbrief 16, januari 2023

Inhoudsopgave

  1. Datum Algemene Ledenvergadering 2023 bekend
  2. Energiebelasting 2023
  3. Artikelen op website

 


Datum Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023 bekend

Woensdag 29 maart 2023 kunt u alvast noteren in de agenda. Dan zal de ALV 2023 worden gehouden waarin o.a. de jaarcijfers en begroting worden besproken. De ALV zal weer on-line worden gehouden en start om 19:30 uur. Jullie ontvangen via de mail een uitnodiging voor deze ALV. Met deze uitnodiging kun je inloggen bij de ALV.

Let Op!

Zorg er voor dat je email adres in ons administratiesysteem Zonmonitor correct is, omdat dit adres gebruikt wordt om de uitnodiging voor de ALV heen te sturen. Meer informatie volgt.

Terug naar inhoudsopgave


Energiebelasting 2023

We maken met De Vlaas gebruik van de Postcoderoosregeling. Het rendement als deelnemer bestaat uit 2 componenten.
1.       Energiebelasting (EB)
2.       Inkomsten uit stroomverkoop via de coöperatie, minus de kosten
Je krijgt de energiebelasting terug via je energieleverancier. tot maximaal van de in De Vlaas met je certificaten geproduceerde stroom. Je kunt nooit meer energiebelasting terug ontvangen dan dat je betaald hebt, ofwel als je meer energie hebt opgewekt bij de Vlaas dan dat je thuis hebt verbruikt, krijg je maximaal je de energiebelasting over je eigen verbruik terug.

De tarieven voor die energiebelasting zijn per 1 januari 2023 weer verandert. Hieronder de tarieven in centen per kWh vanaf 1-1-2019, waarbij EB staat voor energiebelasting en ODE voor opslag duurzame energie.

          EB      ODE
2019   11,93  2,29
2020   11,82  3,30
2021   11,41  3,63
2022     4,45 3,69
2023   15,25  0,00

2022 is zo laag omdat de overheid eind 2021 besloten heeft dat tarief te verlagen i.v.m. de hoge energieprijzen. 2023 is zo hoog, omdat de ODE (Opslag Duurzame Energie) die tot 2023 nog in rekening werd gebracht, is opgegaan in de Energiebelasting. De ODE werd niet verrekend in de Postcoderoosregeling.

De productie in de Vlaas bedroeg in 2022: 290 kWh per paneel.

De opbrengst van de verkoop van de opgewekte energie over 2022 is aanzienlijk geweest en hoger dan we in 2021 hadden verwacht. In de Algemene Ledenvergadering van 29 maart zal de penningmeester met het voorstel komen over de hoogte van de terugbetaling ingelegde gelden per certificaat en zullen de leden hierover een besluit moeten nemen.

Terug naar inhoudsopgave


Artikelen op Website de Vlaas

Op de website van de Vlaas staan een aantal artikelen die onderwerpen bevatten waar we veel vragen over krijgen:

Panelen op je eigen dak versus certificaten bij de Vlaas
In dit artikel wordt ingegaan op een aantal verschillen van panelen op je eigen dak of certificaten bij de Vlaas. Zie https://www.zonneparkdevlaas.nl/artikel/Panelen-op-je-eigen-dak-versus-certificaten-bij-de-Vlaas

Uitbetalingen en terugverdientijd
In dit artikel staat beschreven wat de opbrengst is van een certificaat bij de Vlaas. De tabel in dit artikel is bijgewerkt met de laatst bekende cijfers. Als er nieuwe cijfers bekend zijn wordt dit artikel bijgewerkt. Zie https://www.zonneparkdevlaas.nl/artikel/Uitbetalingen-en-Terugverdientijd

Waar vind ik deze artikelen op de website
Deze en meer artikelen kun je onderaan op elke pagina terugvinden van onze website met als onderwerp Nieuws

 

 

Terug naar inhoudsopgave


Het bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas