Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 17, maart 2023

Vlaas - Nieuwsbrief 17, maart 2023

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023


Op 29 maart 2023 vindt de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vlaas plaats.

Uiterlijk woensdag 15 maart ontvangt u een email van Online ALV <geen-antwoord@online-alv.nl>, waarin u uitgenodigd wordt voor deelname aan deze ALV.
Bewaar deze email van Online ALV goed omdat u die nodig heeft om in te loggen in de vergadering. De knop om in te loggen staat helemaal onderaan in de mail en is groen van kleur. Nadat u op de knop in deze mail heeft geklikt komt u op de site van de ALV en ontvangt u via sms nog een code op uw mobiele telefoon. Nadat u die in heeft gevuld bent u ingelogd. Als u de mail niet kunt vinden in uw inbox, kijk ook eens even in de spam of ongewenste mail.
 
De vergadering vindt plaats op de website Online-ALV.nl.
Om de vergadering te kunnen bezoeken heeft u een computer, laptop of tablet met een internetverbinding en geluid nodig. Om in te loggen heeft u de uitnodigings-email en een mobiele telefoon nodig. Het inloggen gebeurt namelijk via een 2-staps authenticatie om er zeker van te zijn dat u degene bent die inlogt.
 
Is er geen mobiel nummer ingevuld in OZON en wilt u toch deelnemen aan de ALV, kunt u dit via info@zonneparkdevlaas.nl aangeven tot uiterlijk 29 maart 12:00 uur. Dan zullen wij u per mail een toegangscode sturen.
 
Nadat u de uitnodiging voor de ALV heeft ontvangen, kunt u alvast inloggen op het platform om even rond te kijken. De vergaderstukken zijn dan al klaargezet en kunt u downloaden en raadplegen. De vergaderstukken worden niet meer afzonderlijk toegestuurd.
 
Tijdens de online ALV is het mogelijk om uw stem uit te brengen op de te bespreken zaken van de ALV.
 
Omdat we ook graag eventuele vragen willen beantwoorden, vragen wij u deze vooraf naar ons te mailen via info@zonneparkdevlaas.nl. We zullen deze dan bundelen en behandelen tijdens de ALV. Het zou fijn zijn als we deze uiterlijk 27 maart ontvangen. Bij deze het verzoek om:

  • Als onderwerp van de email “Vragen ALV 29-03-2023” te vermelden;
  • Eerst het agendapunt te vermelden waarover de vraag gaat;
  • Vervolgens de vraag te stellen.

U kunt meerdere vragen in één email stellen.
 
Verder zorgen we dat u tijdens de online ALV zelf ook nog vragen kunt stellen via de chat, mocht u dat willen. We laten u aan het begin van de vergadering weten hoe u dat kunt doen.
 
Op de agenda van de ALV staat o.a. de verkiezing van een aantal bestuursleden. Volgens het rooster van aftreden zullen de secretaris, Theo Mooren, en de bestuursleden Marike van Heijster en Ron Dielis aftreden.
Deze personen stellen zich opnieuw kandidaat en zijn herkiesbaar.
Bovendien is eind 2022 Martien van Schijndel gestopt met de werkzaamheden als bestuurslid van de Vlaas. Het bestuur stelt Jos Aarts voor als vervangend bestuurslid.

In het Huishoudelijk Reglement is geregeld dat leden een eigen kandidaat kunnen voordragen. Dit kan tot 1 dag (29maart) voor de vergadering waarin de verkiezing plaats zal vinden, onder overlegging van minstens 10 handtekeningen van andere leden.
 
We zien u graag op 29 maart 2023 om 19:30 uur.