Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 2, jan 2019

Inhoudsopgave:

  • Beschikking Belastingdienst
  • Voucher t.b.v. teruggave energiebelasting
  • Aanmelden bij Qurrent wordt Greenchoice
  • Contributie
  • Algemene ledenvergadering
  • Nieuwe metingen

De beschikking van de belastingdienst
In deze beschikking staat dat de Postcoderoos-regeling van toepassing is voor Coöperatie Zonnepark De Vlaas. Dat houdt in dat de leden van de Coöperatie recht hebben op teruggave van de energiebelasting.De terug te ontvangen energiebelasting is afhankelijk van de door u opgewekte stroom via De Vlaas en uw eigen verbruik.
 
De beschikking is door het bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas aangevraagd nadat het zonnepark in gebruik is genomen. De verwachting is dat deze beschikking op korte termijn door de Belastingdienst zal worden verstrekt.
De energiebedrijven hebben de beschikking van de Belastingdienst nodig voordat zij de energiebelasting met hun klanten kunnen verrekenen.
Zodra de beschikking is afgegeven door de Belastingdienst, zullen wij alle leden van de coöperatie via de website informeren.

Vouchers 2018 van Zon Op Nederland (ZON)
Voor de terugbetaling van de energiebelasting 2018 hebt u een voucher nodig. Bovendien heeft u een beschikking van de Belastingdienst nodig. De leden van de Coöperatie Zonnepark De Vlaas kunnen naar verwachting begin april via hun account bij ZON de vouchers 2018 opvragen. In deze vouchers staan de gegevens over de in 2018 opgewekte energie.
Voor Qurrent, Greenchoice, Engie, OM/Nieuwe Energie, Eneco en Nuon wordt de teruggave van de energiebelasting via OZON automatisch geregeld. Alle andere leden van de coöperatie moeten de voucher zelf indienen bij hun energieleverancier.
Het bestuur krijgt een notificatie als de vouchers gedownload kunnen worden en we zullen u via de website hierover direct informeren.

Aanmelden bij Qurrent wordt Greenchoice
Qurrent is per 1 oktober 2018 overgenomen door Greenchoice. Tot 1 januari 2019 was het mogelijk om via de site van Qurrent en De Vlaas,  u  aan te melden als nieuwe klant voor Qurrent. Als u zich via deze site had aangemeld kreeg u als klant € 50,- korting op jaarbasis, voor maximaal 3 jaar. De Vlaas zou van Qurrent € 10,- per jaar als margevergoeding van Qurrent ontvangen en daarom was het voor u als lid niet nodig administratiekosten te betalen.
Deze afspraken blijven gelden en worden door Greenchoice overgenomen.
Vanaf 1 januari 2019 is het alleen niet meer mogelijk om klant te worden bij Qurrent. Het Bestuur van De Vlaas is in overleg met Greenchoice zodat u klant worden met dezelfde afspraken bij Greenchoice.
Indien u al een contract met Qurrent heeft afgesloten, hoeft u nu niets te doen.

Contributie
In december 2018 heeft iedereen een factuur ontvangen voor de contributie van De Vlaas. De contributie is vrijgesteld van BTW. Er zijn nog een aantal leden die nog niet betaald hebben. Bij deze het verzoek dit zo spoedig mogelijk te doen.

Algemene ledenvergadering
Op 18 februari is de eerste Algemene Ledenvergadering van De Vlaas. De begintijd van de vergadering is 20:15 en vanaf 20:00 uur kan er worden ingetekend. We kunnen echter niet eerder dan 20:15 uur in de zaal omdat daarvoor een Algemene Ledenvergadering van EPP wordt gehouden.

Nieuwe metingen
Vanaf 22 november 2018 is De Vlaas operationeel. Het bestuur heeft de cijfers over de opbrengst bekeken en er zijn over de periode november en december 2018 enkele onvolkomenheden ontdekt. Dit heeft er toe geleid dat er een correctie is uitgevoerd op de cijfers zoals die zichtbaar zijn in ons administratiesysteem OZON. Vanaf begin februari 2019 zijn de correcte cijfers zichtbaar in OZON.
 

Het bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas