Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 20, juni 2023

Update Inbraak in ons Zonnepark 

Beste leden,

Het is nu ruim een week geleden dat ons park getroffen is door een grootschalige koperdiefstal.
Er is enorme schade aangericht en daarnaast loopt de bedrijfsschade- vanwege het buiten bedrijf zijn van het park- nu dagelijks op. De totale schade wordt intussen vastgesteld en is nu al geraamd op meer dan 500.000 euro terwijl de “opbrengst“ voor de koperdieven slechts een fractie hiervan bedraagt.
Onder voorzitterschap van Harry Hannink is een taskforce opgericht. Deze monitort nu dagelijks de voortgang rondom herstel van de schade, is bezig met het in kaart brengen van park- en bedrijfsschade, blijft in contact met media en pers en is bezig met zaken rondom huidige en toekomstige beveiliging. Dit alles gaat in goed overleg met de verzekering, de park installateur, omwonenden, deeleigenaar Enovos en politie.
Natuurlijk is alles erop gericht om het park weer zo snel mogelijk op een veilige manier in functie te hebben om vervolgens de verschillende schades zo goed mogelijk af te handelen. Wij zullen regelmatig updates hiervan sturen.