Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 22, juli 2023

 

Reparatie zonnepark de Vlaas gestart
 
De reparatie van het zonnepark is sinds 3 juli in volle gang en het installatiebedrijf CKS hoopte het Enovos deel deze week volledig af te ronden en gaat dan beginnen aan ons postcoderoos gedeelte in de verwachting dat begin augustus het hele park weer in bedrijf gesteld kan gaan worden. Goed nieuws is dat de eerste twee velden van Enovos in de ochtend van 20 juli ingeschakeld zijn en er weer productie van stroom is.

Helaas heeft er tijdens de werkzaamheden in de nacht van vrijdag op zaterdag j.l. weer een (kleinere) diefstal plaatsgevonden, die ons genoodzaakt heeft om in de komende periode permanente nachtbewaking in te zetten. Tevens zullen we nog moeten investeren in de verbetering van onze huidige beveiliging (poorten, hekwerk, camera’s). Dit alles zal extra kosten met zich mee brengen terwijl intussen de procedure “ schade en gevolgschade “ met onze verzekering nog steeds niet is afgerond.

Om niet nog meer tijd te verliezen, heeft de taskforce “koperdiefstal “ besloten om de reparatiestart van ons deel van de Vlaas niet uit te stellen en uit eigen middelen (voor) te financieren. Als gevolg hiervan is de terugbetaling van de ingelegde gelden 2022 tot nader order uitgesteld.

Wij rekenen op begrip van jullie allemaal, zodat we in de toekomst weer een veilig en efficiënt zonnepark in bedrijf hebben.