Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 24, oktober 2023

Voortgang schadeafwikkeling

Op dit moment staat de stand van zaken rondom afwikkeling schade ten gevolge van de koperdiefstal er als volgt voor. De technische reparaties zijn afgerond en het park draait alweer bijna twee maanden naar tevredenheid. Deze week zijn de nieuwe toegangspoorten inclusief poortbewaking geplaatst.

Het proces van schadebepaling met onze verzekeraar Nationale Nederlanden is nog steeds gaande en verloopt moeizaam. Ondanks dat is het bestuur nog steeds optimistisch over een uiteindelijk positieve uitkomst. Om onze onderhandelingspositie niet te schaden, kunnen wij helaas geen verdere inhoudelijke mededelingen over onze gesprekken met de verzekeraar met u communiceren.

Daarnaast is de  taskforce  volop bezig om  zich voor te bereiden op wellicht nieuwe voorwaarden en eisen van verzekeraars omdat het huidige contract per midden november 2023 afloopt. Wij doen dit uiteraard in nauw overleg met onze mede eigenaar van het park Enovos en onze verzekeringsagent Rijnders.

Natuurlijk doen wij er alles aan om uitbetaling van de totale schade ( reparatie- en gevolgschade ) plus de  kosten van investeringen in kaart te brengen om zodoende tot uitbetaling aan de leden voor opbrengsten 2022 over te gaan. Wij rekenen op Uw begrip en daarmee samenhangend geduld.

 

Nieuwe poort van de schapenwei aan de st. Jozelstraat

Nieuwe poort van de schapenwei aan de st. Jozefstraat