Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 3, augustus 2019

Inhoudsopgave:

 • Energiebelasting teruggave
 • Waardebepaling van de certificaten
 • Samengaan Greenchoice en Qurrent
 • Wachtlijst De Vlaas
 • Opbrengst Zonnepark De Vlaas volgen op website of Ozon
 • Verhuizen
 • Contact met het bestuur


Energiebelasting teruggave

Het heeft even geduurd maar Qurrent geeft aan dat alles nu is uitbetaald (aan de Qurrent-leden). De energiebelasting die nu, in 2019, opgebouwd wordt, wordt uiteraard terugbetaald in 2020.

Ander nieuws: Essent is 1b leverancier geworden bij Ozon. Dat betekent dat de energiebelasting van degenen die bij Essent zijn voor 2019 en verdere jaren automatisch door Ozon geregeld wordt. Zie ook  https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/

 Waardebepaling van de Certificaten

In het kort ziet de regeling rond de waardebepaling van de certificaten er als volgt uit:

 

 1. Bij waardebepaling van de certificaten (zonnepanelen) spelen drie factoren een rol:
 2. De lineaire afschrijving in 15 jaar (boekwaarde)
 3. Het deel van het werkkapitaal (1/8095e deel per certificaat)
 4. Het deel van de groei van het werkkapitaal in het lopende jaar
 5. In het Huishoudelijk Reglement wordt geregeld hoe de waarde wordt bepaald en hoe de uitkering plaatsvindt.
 6. De waardebepaling is gebaseerd op de boekhouding en vrij van speculatie (eis van de AFM).
 7. Uitkeringen worden gedaan aan degene die certificaathouder is op het moment dat de uitkering plaats vindt.

 Samengaan Greenchoice en Qurrent

Greenchoice en Qurrent hebben besloten te fuseren en treden in de toekomst op als één bedrijf.

Voor de leden van De Vlaas die bij een van beide energiebedrijven zijn aangesloten, heeft deze fusie nauwelijks gevolgen.

Alleen op administratief vlak hebben sommige klanten van Qurrent er iets van gemerkt. Zij moesten iets langer op de terugbetaling van de energiebelasting 2018 wachten. We gaan ervan uit dat die problemen zich na het boekjaar 2019 niet meer zullen voordoen.

Verder is het bestuur nu met Greenchoice/Qurrent in overleg hoe de samenwerking eruit gaat zien.

 Wachtlijst De Vlaas

Feitelijk komen er alleen certificaten beschikbaar als een lid van De Vlaas zijn/haar panelen wil/moet verkopen en zelf geen koper kan vinden.

De eventueel beschikbaar komende certificaten worden door het bestuur aangeboden aan personen op de wachtlijst waarbij de volgorde wordt bepaald door het moment van inschrijven en de postcode waarin men woont.

Bent u al lid, dan kunt u via uw account uzelf opgeven voor de wachtlijst.

Niet-leden kunnen zich volgens de stappen op de website registreren en inschrijven op de wachtlijst.

 Opbrengst zonnepark De Vlaas volgen via Zon Op Nederland (ZON)

Er is nu een nieuwe weergave van de opbrengst in Ozon ( www.zonopnederland.nl) te zien onder ‘Mijn certificaten’.

Hier kunt u de elektriciteitsopbrengst van de panelen volgen. Onder ‘Mijn certificaten’ ziet u de actuele gerealiseerde opbrengst, de bespaarde CO2 en het bedrag dat u aan energiebelasting heeft bespaard. 

Let op: U kunt nooit meer energiebelasting terugkrijgen dan u hebt betaald over de in huis verbruikte elektriciteit!

 Opbrengst zonnepark De Vlaas volgen via eigen website 

Ook op onze eigen website www.zonneparkdevlaas.nl is de opbrengst te zien.

 Verhuizen

De Vlaas heeft 3 postcoderozen PCR1,PCR2 en PCR3 . Zie https://www.zonneparkdevlaas.nl/pages/postcoderoos. Daarom maakt het verschil of u binnen de eigen postcoderoos verhuist of er buiten. Indien u vragen over verhuizen  hebt kunt u via info@zonneparkdevlaas.nl deze aan het bestuur stellen.

Verhuizen binnen de eigen postcoderoos:
De certificaten/zonnepanelen kunnen alleen binnen de eigen postcoderoos worden meegenomen naar een nieuwe woning. Een verhuizing binnen de eigen postcoderoos kan zelf worden doorgegeven in het OZON administratie systeem ( www.zonopnederland.nl)

Verhuizen buiten de eigen postcoderoos:
De wet staat het op dit moment nog niet toe om certificaten/zonnepanelen mee te nemen bij verhuizing buiten de postcoderoos. Fiscaal en technisch zijn de aantallen heel precies vastgesteld voor elk van de 3 postcoderozen en men  kan hiermee helaas niet gaan schuiven tussen de 3 postcoderozen.  Dit betekent in de praktijk dat u een koper moet zoeken voor uw certificaten. U kunt dan zelf een koper vinden of, indien dat niet lukt het bestuur vragen om iemand van de wachtlijst te vinden.  Een verhuizing buiten uw eigen postcoderoos moet u altijd melden het melden bij het bestuur. Wanneer u uw verhuizing tijdig meldt bij het bestuur, kan zij hier in adviseren en proberen hierin iets voor u te betekenen.Contact met het bestuur 

Met enige regelmaat ontvangen wij nog vragen voor De Vlaas via de website van Energyport Peelland (EPP). EPP moet dan de vraag doorsturen en het duurt langer voordat er antwoord komt.  Met vragen kunt u terecht bij info@zonneparkdevlaas.nl.  Het bestuur streeft er naar binnen enkele dagen op de e-mails te reageren.