Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 30, februari 2024

Inhoudsopgave

  1. Onze claim m.b.t. de schade
  2. Verzekering de Vlaas
  3. Wateroverlast


Onze claim m.b.t. de schade

Op 29 november 2023 heeft de ALV ons toestemming gegeven om juridische procedures op te starten om onze schade door de diefstal op 26/27 mei 2023 alsnog vergoed te krijgen.
Onze advocaat heeft inmiddels de betrokken assurantietussenpersoon en assurantiemakelaar beiden aansprakelijk gesteld voor deze schade indien en voor zover deze schade uiteindelijk - na een juridische procedure - niet door de verzekeringsmaatschappij (Nationale Nederlanden) vergoed zal worden.
Verder heeft onze advocaat inmiddels een 1e concept van de dagvaarding opgesteld, waarin alle genoemde partijen voor de rechtbank gedaagd zullen worden. Wij streven ernaar om deze dagvaarding op zo kort mogelijke termijn te versturen. Overigens verwachten wij dat hier nog wel enige tijd overheen zal gaan.
 Verzekering de Vlaas


Tot 1 april a.s. hebben we een voorlopige dekking voor mogelijke machine- en bedrijfsschade op ons zonnepark bij Nationale Nederlanden. De betrokken assurantietussenpersoon en assurantiemakelaar hebben hun werkzaamheden om dit om te zetten in een definitieve dekking stil gelegd.
Wij zijn op dit moment drukdoende om ook ná 1 april dekking voor deze risico’s te verkrijgen via een ander partij, maar dat valt nog niet mee. Toch hebben wij er goede hoop op dat we tijdig een nieuwe verzekering zullen hebben.

 Wateroverlast
 

Op 19 januari kreeg Hoppenbrouwers foutcodes door van de omvormers. Het water op de Vlaas was zo hoog gestegen dat bij één (van de twee) omvormervelden het water in contact met de kabels kwam. Het water stond daar 10-20 cm boven peil!
Hoppenbrouwers heeft toen de omvormers op dat veld uitgezet. Daardoor ligt de stroomproductie op 2/3e deel van ons zonnepark sinds die datum stil, waarbij het een geluk bij een ongeluk is dat de stoomproductie in deze wintermaanden sowieso erg laag is.
Na advies van een deskundige bouwkundige en grond/waterbouwkundige adviseurs heeft Gebr. Aldenzee Deurne B.V. een dieselpomp op het veld geplaatst om het overtollige water weg te pompen naar een lager gelegen niet gebruikt gedeelte van ons terrein.
Doordat het ook begin februari weer veel geregend heeft, werd de eerder gerealiseerde forse daling van het waterpeil weer voor een flink deel tenietgedaan. Op dit moment is het omvormerveld weer nagenoeg watervrij en lijkt de wateroverlast onder controle, mede omdat we de gehuurde dieselpomp nog een tijdje stand-by houden. Nadat de aanwezige apparatuur nog enige dagen nodig heeft om verder te drogen, hopen wij binnen circa een week de stroomproductie weer te kunnen hervatten.
 
Inmiddels is er in overleg met de genoemde adviseurs en in samenspraak met Enovos gekozen voor een structurele oplossing van het waterprobleem door het inpolderen van het omvormerveld met een betonnen muurtje. Binnen dat gebied zal een afwateringsput worden aangelegd, waarin een dompelpomp geplaatst zal worden. Naar verwachting zal binnendringend water daarmee op een adequate wijze snel afgevoerd kunnen worden, waardoor toekomstige productiestilstand vermeden kan worden. Deze structurele oplossing kan pas uitgevoerd worden als het grondwater voldoende is gezakt, dus dat zal wellicht nog wel enige tijd duren.
 
Het zal duidelijk zijn dat het oplossen van de wateroverlast en het aanleggen van de structurele oplossing tot wezenlijke extra kosten voor onze Coöperatie zal leiden. Wij houden er rekening mee dat ons deel van die kosten (dus ná aftrek van het aandeel van Enovos daarin) zeker € 10.000 zal bedragen.

 
Het Bestuur van Coöperatie Zonnepark De Vlaas

Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website www.zonneparkdevlaas.nl onder het menu-item nieuwsbrief/flits.