Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsbrief 4, januari 2020

Nieuwsbrief 4, januari 2020

Inhoudsopgave:

 

 

Datum van de Algemene Ledenvergadering 2020

 

Het bestuur heeft de datum voor de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op maandag 30 Maart 2020. Inloop vanaf 20:15 uur, start vergadering om 20:30 uur bij Zalen van Bussel.

Agenda en stukken worden nog toegestuurd.

 

 

Afrondingswerkzaamheden aanleg zonnepark

 

Sinds de ingebruikname van het zonnepark per 18 november heeft het park tot tevredenheid gefunctioneerd. De stroomopbrengst was mede door de zonrijke zomer van 2019 hoger dan verwacht en er was niet of nauwelijks storing in de apparatuur of schade aan de panelen.

 

In de komende weken worden enkele verbeteringen in de bekabeling aangebracht. Deze restpunten van de oplevering zijn  mede op verzoek van Greenspread. Om de monteurs veilig te laten werken is het nodig dat telkens delen van het zonnepark worden uitgeschakeld.

Voor PCR1 gebeurt dat in de periode van 27 tot 29 januari. Voor PCR2 van 3 tot 6  februari en voor PCR3 van 10 tot 13 februari.

In de genoemde dagen is er minder stroomopbrengst.

 

De firma Hoppenbrouwers heeft voor de periode januari/februari gekozen omdat in die tijd het aantal zonuren en dus de productie normaal erg laag is. Daardoor is het negatieve effect voor de stroomproductie minimaal.

Via uw account bij ZON zult u zien dat er op de dagen waarop wordt gewerkt aan het systeem, minder stroomopbrengst is dan verwacht. Dat hoort nu eenmaal bij de werkzaamheden maar zal zo minimaal zijn dat het financieel gezien maar om een paar euro zal gaan.

 

We vertrouwen erop dat we u met deze informatie van dienst zijn geweest.

 

 

Teruggave Energiebelasting 2019

 

Deelnemers aan de Postcoderoos-regeling krijgen via hun energieleverancier de betaalde energiebelasting terug. De terugbetaling vindt altijd na afloop van een kalenderjaar plaats.

 

Er zijn drie categorieën energieleveranciers. Een overzicht van energieleveranciers kunt u vinden op de website van Zon op Nederland (https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/).

Categorie 3 betreft energieleveranciers die niet deelnemen aan de postcoderoosregeling. Dit betekent dat als u klant bent bij deze energieleverancier, u de energiebelasting NIET kunt terugvragen.

Categorie 1 en 2 energieleveranciers nemen wel deel aan de postcoderoosregeling en via deze energieleveranciers krijgt u de energiebelasting terug. Als u minder energie heeft opgewekt dan u heeft verbruikt, krijgt u het hele bedrag aan energiebelasting terug van de stroom die opgewekt is. Indien u meer energie heeft opgewekt dan u heeft verbruikt, dan krijgt u de energiebelasting terug over de stroom die u daadwerkelijk heeft verbruikt.

 

Voor categorie 2 leveranciers moet u zelf nog actie ondernemen; downloaden van een voucher, beschikking belastingdienst en een verklaring van het bestuur van De Vlaas dat u lid bent van de coöperatie. Deze documenten stuurt u op naar uw energieleverancier waarna deze overgaat op uitbetaling.

Voor categorie 1 energieleveranciers hoeft u niets te doen. De gegevens voor de terugbetaling van de energiebelasting worden automatisch naar uw energieleverancier verstuurd, waarna deze overgaat op uitbetaling.

 

Het moment van uitbetaling van de energiebelasting is afhankelijk van de energieleverancier.

 

De vouchers voor het terugvragen van de energiebelasting over 2019 kan men pas begin april 2020 opvragen.

 

De hoogte van het bedrag van de energiebelasting kan men zien op het account bij ZON.

Wij zullen via de mail en de website van Zonnepark De Vlaas bekendmaken vanaf welk moment men de vouchers kan downloaden.

 

 

 

Belastingaangifte 2019

 

Volgens de postcoderoosregeling is de restwaarde van uw certificaten op datum 1-1-2019 belastbaar in Box 3 van de inkomstenbelasting.

Via uw account bij ZON kunt u een document downloaden dat u nodig kunt hebben voor de aangifte Inkomstenbelasting 2019. Open daarvoor uw account bij ZON, ga naar ‘Certificaten’ en klik op ‘Download certificaat waarde pdf’.

 

 

 

Samengaan Greenchoice en Qurrent.

Voor alle leden van de Vlaas die via Qurrent stroom afnemen is eind 2019 het contract met Qurrent omgezet naar een contract met Greenchoice.

Het is van belang dat voormalige klanten van Qurrent deze wijziging van energieleverancier in het OZON administratie systeem doorvoeren. Graag uw aandacht hiervoor.

Op dit moment worden de gegevens door ZoN gecontroleerd en waar onduidelijkheden zijn zal het OZON systeem een waarschuwing aan de betreffende leden mailen.

Eind maart, begin april, zal het OZON systeem de opbrengsten automatisch doorgegeven aan Greenchoice.

De teruggave energiebelasting over 2019 van voormalige klanten van Qurrent, zal door Greenchoice worden uitgekeerd.  Greenchoice heeft het bestuur verzekerd dat zowel het Qurrent deel als het Greenchoice deel door Greenchoice aan de voormalige klanten van Qurrent zal worden uitgekeerd.