Bekijk actuele opbrengst

Nieuwsflits 6, teruggave energiebelasting, april 2019

Teruggave energiebelasting

 

Op dit moment ontvangen we als bestuur van De Vlaas veel vragen over het terugontvangen van de energiebelasting. In deze nieuwsflits leest u alles wat u hierover moet weten.

Inhoudsopgave:

Moet ik de energiebelasting zelf terugvragen?
Hoe vraag ik zelf mijn energiebelasting terug?
Wanneer krijg ik de energiebelasting terug?Moet ik de energiebelasting zelf terugvragen?

De Vlaas maakt gebruik van het administratiesysteem OZON. Er zijn door OZON met een aantal energieleveranciers afspraken gemaakt om de teruggave energiebelasting automatisch te laten verlopen. Dit betreft de volgende energiemaatschappijen:

 • Engie
 • Greenchoice
 • OM Nieuwe energie
 • Qurrent (is overgenomen door Greenchoice)
 • Eneco consumenten
 • Energiedirect
 • Essent
 • Vattenfall

Leden van De Vlaas die over heel 2019 klant waren bij een (of meerdere) van deze leveranciers, hoeven dus niets te doen. Voor hen wordt de teruggave energiebelasting automatisch geregeld.

 

De overige leden moeten de teruggave energiebelasting zelf terugvragen bij hun energiemaatschappij.Hoe vraag ik zelf mijn energiebelasting terug?

Daarvoor moet u inloggen in OZON en naar het menu “Certificaten” gaan om een drietal documenten te downloaden, af te drukken en op te sturen naar uw energieleverancier.

In het submenu “Energieleverancier/vouchers” kunt u een voucher downloaden waarin staat hoeveel energie u met uw certificaten in 2019 heeft opgewekt bij die energieleverancier waar u klant was. Indien u meer dan één energieleverancier heeft gehad in 2019 dan moet u voor elke energieleverancier een voucher downloaden.

 

 

In het submenu downloads kunt u de aanwijzing van de Belastingdienst en een verklaring van het bestuur van De Vlaas downloaden. Beide documenten zijn samengevoegd in één PDF.

 

 

Samenvattend

 1. Download voucher per energieleverancier
 2. Download aanwijzing Belastingdienst en verklaring bestuur van De Vlaas
 3. Druk per energieleverancier beide downloads af
 4. Stuur de documenten naar uw energieleverancier


Wanneer krijg ik de energiebelasting terug?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Het gaat namelijk over het jaar waarover energiebelasting teruggevraagd kan worden en wanneer wordt deze teruggaaf uitbetaald door uw energieleverancier.

 1. Over welk jaar wordt energiebelasting teruggevraagd
  Net zoals bij onze inkomstenbelasting, wordt de energiebelasting in het jaar na afloop van een opbouwjaar terugbetaald. Onze energiebelasting die we terugkrijgen over 2019 wordt dus in 2020 terugbetaald.
  Bij de inkomstenbelasting moet eerst vastgesteld worden wat u in een jaar heeft verdiend voordat bepaald kan worden hoeveel belasting u moet betalen. Zo is dat bij de energiebelasting terugvraag ook. Eerst moet bekend zijn hoeveel u in een jaar heeft opgewekt.
 2. Wanneer wordt de teruggaaf energiebelasting uitbetaald
  De teruggaaf energiebelasting wordt door uw energieleverancier uitbetaald. Daarvoor moet de energiemaatschappij een aantal gegevens van u ontvangen om te weten hoeveel er uitbetaald mag worden. Hoe deze gegevens bij uw energieleverancier komen leest u in de eerste twee vragen van deze nieuwsflits.
  Wanneer een energieleverancier overgaat tot terugbetaling van de energiebelasting is afhankelijk van de energieleverancier. Zo iweten wij van een aantal leden dat bijvoorbeeld Greenchoice de uitbetaling los van de jaarrekening rond eind april of de maand mei uitvoert.
  Bij andere energieleveranciers wordt vaak de uitbetaling gekoppeld aan de jaarrekening. Dat betekent dat als u uw jaarrekening in januari of februari ontvangt, u de teruggave over 2019 in januari of februari van 2021 verrekend krijgt.