Bekijk actuele opbrengst

NIeuwsbrief 31, maart 2024

Inhoudsopgave

 1. Vrijwilligers bedankt
 2. Algemene Ledenvergadering (ALV)
 3. Teruggave energiebelasting

 


Vrijwilligers bedankt

Vrijwilligers bedankt voor de inzet voor het aanbrengen van de RVS kabelbinders!
Naar aanleiding van onze oproep op 14 februari, voor vrijwilligers voor zaterdag 24 februari, hebben zich in de eerste dagen rond de 30 vrijwilligers aangemeld.
Deze zijn allemaal uitgenodigd zodat we 3 groepen van 10 mensen konden maken voor de 3 postcoderozen.

Later zijn er nog rond de 10 aanmeldingen bijgekomen, die wij hebben afgezegd i.v.m. voldoende aanmeldingen. Ook deze leden willen we bedanken en we maken graag volgende keer gebruik van jullie aanbod.

Vanuit de verzekering is het verplicht om de kabels die van de zonnepanelen naar de omvormers lopen, met RVS kabelbinders aan de kabelgoot werden vastgemaakt. Voor de Vlaas moesten er over 750 meter RVS kabelbinders om de meter aangebracht worden. Dat betekent dat we ongeveer 1500 kabelbinders aan moesten brengen. We hadden geschat dat we hier ongeveer een uur over zouden doen.
Om 10.00 uur liep de Vlaas vol met gelaarsde vrijwilligers en ook nog een aantal onaangemelde leden die graag mee wilde komen helpen, waardoor het aantal leden dat potentieel mee wilde helpen in totaal een kleine 10% bedraagt.
Na een korte uitleg werd er aan het werk begonnen en door de vele vrijwilligers was het werk al binnen 30-45 min geklaard, ondanks het regenachtige weer en de drassige ondergrond.
Na de koffie, thee & koek konden de meesten mensen weer rond 11.00 uur naar huis.

 


Algemene Ledenvergadering (ALV)

 
Jullie zijn van ons gewend dat er eind maart altijd een Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden. Dit jaar zal hiervan worden afgeweken omdat er zoveel speelt bij de Vlaas. De eerstvolgende ALV zal op donderdag 16 mei worden gehouden.
Net zoals eind november zal deze ALV ook weer op locatie (nog onbekend welke) worden georganiseerd. Wat in ieder geval op de agenda staat is de jaarrekening 2023 en begroting 2024. En er zal zeker aandacht zijn voor de voortgang m.b.t. de koperdiefstal en wateroverlast.
De definitieve agenda en locatie zullen nog bekend gemaakt worden. Er zal nog een officiële agenda met bijbehorende stukken worden rondgestuurd.

 

Teruggave energiebelasting

 

Eind van deze maand zullen de gegevens van de opgewekte energie weer opgestuurd worden naar de energieleveranciers die automatisch bericht krijgen. Dit zijn:

 • OM nieuwe energie
 • Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A.
 • Greenchoice
 • Groene Energie Administratie
 • Eneco Consumenten B.V.
 • Eneco Zakelijk B.V.
 • Energiedirect B.V.
 • ENGIE Nederland Retail B.V.
 • Essent Retail Energie B.V.
 • Vattenfall Sales Nederland N.V.

Voor alle andere energieleveranciers geldt, dat je een voucher kunt downloaden in Zonmonitor. Zie hiervoor ook onze website https://www.zonneparkdevlaas.nl/artikel/Teruggave-Energiebelasting