Bekijk actuele opbrengst

Welkom op de website van zonnepark De Vlaas

 

Het jaar 2021 hebben we met een mooie opbrengst afgesloten

In 2021 waren de geproduceerde kWh op ons zonnepark tot en met oktober circa 6% lager dan het voorgaande jaar. Dit komt vooral doordat we beduidend minder zonuren hebben gehad.
Maar financieel gezien zijn onze stroomopbrengsten van 2021evenwel ruim twee keer hoger dan over 2020 door de sterk gestegen opbrengstprijzen per kWh. Dit zal er naar verwachting toe leiden dat wij per saldo 2021 veel beter af zullen kunnen sluiten dan waarmee in de begroting rekening hebben gehouden.

 

Overdracht certificaten weer mogelijk aan niet leden

Door de manier waarop de oude Postcoderoosregeling is beëindigd, was er in eerste instantie geen overdracht van participaties mogelijk bij verhuizen of overlijden van bestaande deelnemers aan nieuwe deelnemers.
Vooruitlopend op de aanpassing van de nieuwe wet, geldt een nieuwe 'Overgangsregeling Postcoderoosregeling' met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 (de datum van afschaffing van de oude Postcoderoosregeling). Daarmee is ook het juridische 'gat' gedicht. 
Dat betekent dat wanneer een deelnemend lid van de coöperatie wegvalt (vanwege bijvoorbeeld verhuizing naar buiten het postcodegebied of overlijden) die certificaten/aandelen in de zonnepanelen in 2022 wel overgedragen mogen worden aan nieuwe leden, die lid zijn geworden na 1 april 2021. Ook wanneer de verhuizing of het overlijden in 2021 plaatsvond. Zo kunnen postcoderooscoöperaties bij vertrek van een lid blijven handelen zoals voor de afschaffing van de Postcoderoosregeling gebruikelijk was. 

U kunt met vragen altijd bij het bestuur terecht via info@zonneparkdevlaas.nl 

 

 

 

Voor het filmpje van de ontwikkeling van De Vlaas klik hier