Bekijk actuele opbrengst

Welkom op de website van zonnepark De Vlaas

Nieuwsbrief 9 is verstuurd

Op 26 februari is nieuwsbrief 9 verstuurd. Hierin staan twee onderwerpen:

  1. Algemene ledenvergadering (ALV)
    De ALV wordt gehouden op 24 maart a.s. en zal digitaal worden gehouden. 
  2. Nieuwe postcoderoosregeling
    Per 1 april 2021 gaat er een nieuwe postcoderegeling van start. Lees  wat de consequenties zijn voor u als lid van De Vlaas.

U kunt met vragen altijd bij het bestuur terecht via info@zonneparkdevlaas.nl 

 

 

 

Voor het filmpje van de ontwikkeling van De Vlaas klik hier