Bekijk actuele opbrengst

Veel gestelde vragen

Waar kan ik inloggen bij OZON?

             Een directe link naar OZON vindt u hierwww.zonopnederland.nl

Qurrent is al een tijdje Greenchoice.           

De energieleveranciers Greenchoice en Qurrent zijn samen gegaan in één nieuw bedrijf onder de naam Greenchoice. Voor de klanten van Greenchoice verandert door de samenwerking niets, de klanten van Qurrent zijn overgeschreven naar Greenchoice. 
Bij vragen over de opbrengst van de zonnepanelen en de energiebelasting moet u wel bedenken dat u geen zonnepanelen bij Greenchoice hebt. U bezit zonnepanelen bij Coöperatie De Vlaas.  
De betaalde energiebelasting ontvangt u dankzij de Postcoderoos-regeling na afloop van het kalenderjaar terug. Bij Greenchoice hoeft u daarvoor geen vouchers in te sturen, dat gebeurt automatisch.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de stroom die De Vlaas opwekt?

De stroom die opgewekt wordt, verkoopt De Vlaas aan een energieleverancier. via DVEP De opbrengst wordt gebruikt om het onderhoud van het park te financieren, zoals het onderhoud door Hoppenbrouwers aan de installatie, het onderhoud van het groen, de verzekeringen, beveiliging etc. Indien er geld over is na de aftrek van de kosten, zal het bestuur met een voorstel komen aan de leden wat er met dit geld gaat gebeuren. Dit voorstel zal tijdens de Algemene Ledenvergadering waarin ook de jaarrekening wordt gepresenteerd jaarlijks worden voorgelegd. 

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

De Vlaas heeft 3 postcoderozen PCR1, PCR2 en PCR3 . Zie https://www.zonneparkdevlaas.nl/pages/postcoderoos. Daarom maakt het verschil of u binnen de eigen postcoderoos verhuist of erbuiten. Indien u vragen heeft over verhuizen kunt u deze stellen aan het bestuur via info@zonneparkdevlaas.nl.
Verhuizen binnen de postcoderoos:  
De certificaten/zonnepanelen kunnen alleen binnen de eigen postcoderoos worden meegenomen naar een nieuwe woning. Een verhuizing binnen de eigen postcoderoos kan zelf worden doorgegeven in het OZON administratiesysteem (
 www.zonopnederland.nl) 
Verhuizen buiten de postcoderoos: de wet staat het op dit moment nog niet toe om het energiebelastingvoordeel, dat hangt aan de certificaten/zonnepanelen, mee te nemen bij verhuizing buiten de postcoderoos. Dan is het verstandiger om de certificaten te koop aan te bieden aan andere leden van De Vlaas. Fiscaal en technisch zijn de aantallen heel precies vastgesteld voor elk van de 3 postcoderozen en men kan hiermee helaas niet gaan schuiven tussen de 3 postcoderozen.  Dit betekent in de praktijk dat u een koper moet zoeken voor uw certificaten. U kunt dan zelf een koper vinden of, indien dat niet lukt het bestuur vragen om iemand van de wachtlijst te vinden.  Een verhuizing buiten u eigen postcoderoos moet u altijd melden het melden bij het bestuur. Wanneer u uw verhuizing tijdig meldt bij het bestuur, kan zij u adviseren en proberen hierin iets voor u te betekenen.

Kan ik nog zonnepanelen (bij)kopen?

Helaas niet. We kunnen u desgewenst op de wachtlijst van De Vlaas opnemen. Wanneer er in de loop van de tijd deelnemers certificaten willen verkopen en zij vinden zelf geen koper, dan kunt u hiervoor in aanmerking komen. De volgorde van koop van de aangeboden certificaten is afhankelijk van het moment van inschrijven op de wachtlijst en de postcode waarin u woont. 

Wat moet ik doen om op de wachtlijst te komen?

Coöperatie De Vlaas heeft een wachtlijst. De wachtlijst heet ‘Wachtlijst PCR 1, 2 en 3’ . Degenen op de wachtlijst die al lid zijn van De Vlaas kan zich gratis aanmelden met hetzelfde account als waarmee men nu bekend is in OZON. 
Op de wachtlijst staan momenteel meer dan 30 personen die in totaal voor ruim 350 panelen hebben ingeschreven. Omdat alle panelen van het zonnepark voor de start van de aanleg verkocht waren, hebben we geen reserve-voorraad. Het aantal panelen dat vrijkomt door verhuizing of anderszins is erg klein. Daarmee is de kans op toewijzing niet erg groot. 

Wat moet men doen bij een overlijden?

De tenaamstelling bij de energieleverancier en de certificaten in OZON staan in de meeste gevallen op naam van één persoon, ook als er sprake is van een geregistreerd partnerschap waarbij de partners juridisch gezamenlijk eigenaar zijn. Als de persoon die op de certificaten vermeld is overlijdt, is het noodzakelijk dat de tenaamstelling bij de energieleverancier wordt aangepast en dat de certificaten door het bestuur worden overgeschreven op naam van de rechthebbende partner. Meldt het overlijden bij de coöperatie samen met het telefoonnummer en mailadres van een contactpersoon. Dat kan via info@zonneparkdevlaas.nl 
Hierna neemt het bestuur contact op met uitleg over de te volgen stappen.
 

Moet ik jaarlijks iets doen om de energiebelasting terug te ontvangen? 
 

             Wanneer u bij een van de aangesloten energiemaatschappijen lid bent, hoeft u niets te doen.

Wanneer u lid bent van andere energiemaatschappijen moet u de energiebelasting zelf terugvragen. Daarvoor moet u inloggen in OZON en naar het menu “Certificaten” gaan om een drietal documenten te downloaden en af te drukken.

1.         In het submenu “Energieleverancier/vouchers” kunt u een voucher downloaden waarin   staat hoeveel energie u met uw certificaten dat jaar heeft opgewekt bij die energieleverancier waar u klant was. Indien u meer dan één energieleverancier heeft gehad in dat jaar dan moet u voor elke energieleverancier een voucher downloaden. 

2.         Download ook de aanwijzing Belastingdienst en verklaring bestuur van De Vlaas.

3.         Stuur de documenten naar uw energieleverancier.

Wanneer komt de energiebelasting van afgelopen jaar?     

 Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Het gaat namelijk over het jaar waarover energiebelasting teruggevraagd kan worden en wanneer wordt deze teruggaaf uitbetaald door uw energieleverancier.

 1. Over welk jaar wordt energiebelasting teruggevraagd
  Net zoals bij onze inkomstenbelasting, wordt de energiebelasting in het jaar na afloop van een opbouwjaar terugbetaald. Onze energiebelasting die we terugkrijgen over 2019 wordt dus in 2020 terugbetaald, die opgebouwd is in 2020 wordt uitbetaald in 2021 enz.
  Bij de inkomstenbelasting moet eerst vastgesteld worden wat u in een jaar heeft verdiend voordat bepaald kan worden hoeveel belasting u moet betalen. Zo is dat bij de energiebelasting terugvraag ook. Eerst moet bekend zijn hoeveel u in een jaar heeft opgewekt.
 2. Wanneer wordt de teruggaaf energiebelasting uitbetaald
  De teruggaaf energiebelasting wordt door uw energieleverancier uitbetaald. 
  En wanneer- dat is afhankelijk van de energieleverancier. Zo weten wij van een aantal leden dat bijvoorbeeld Greenchoice de uitbetaling los van de jaarrekening rond eind april of de maand mei uitvoert.
  Bij andere energieleveranciers wordt vaak de uitbetaling gekoppeld aan de jaarrekening.