Bekijk actuele opbrengst

Veel gestelde vragen

Waar kan ik inloggen bij OZON?

             Een directe link naar OZON vindt u hierwww.zonopnederland.nl

Qurrent is Greenchoice geworden, wat nu?           

De energieleveranciers Greenchoice en Qurrent hebben in 2018 besloten om in de loop van 2019 samen te gaan in één nieuw bedrijf onder de naam Greenchoice. Voor de klanten van Greenchoice verandert door de samenwerking niets, de klanten van Qurrent moeten overgeschreven worden naar Greenchoice. Ook voor hen verandert er qua voorwaarden niets.

Bij het moment van de overschrijving (migratie) moet u uw meterstand doorgeven en stelt Qurrent de eindafrekening op. In een mail wordt u op de hoogte gebracht per welke datum Greenchoice de energielevering overneemt. Qurrent heeft ons toegezegd dat de klanten over het overstapproces vooraf een brief zouden ontvangen waarin de gehele procedure uiteengezet zou worden.
Naar nu blijkt is Qurrent al begonnen met het aanbieden van de eindafrekening zonder de afgesproken begeleidende brief. Dat veroorzaakt helaas heel wat verwarring bij de klanten die met de nodige vragen zitten over de jaarrekening en de energiebelasting. Klanten die vervolgens met Qurrent bellen, krijgen soms antwoorden op hun vragen die maar ten dele of geheel niet juist zijn. 
Wij zijn in overleg met Qurrent over de ontstane situatie en hopen zo snel mogelijk met meer duidelijkheid te kunnen komen.
Wij kunnen u nu al verzekeren dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de teruggave van de energiebelasting over 2019. Het bij Qurrent opgebouwde recht wordt volledig uitgekeerd.

Als u vragen hebt over de eindafrekening van Qurrent, staat het u uiteraard vrij om daarover Qurrent te bellen. 
Bij vragen over de opbrengst van de zonnepanelen en de energiebelasting moet u wel bedenken dat u geen zonnepanelen bij Qurrent hebt. U bezit zonnepanelen bij Coöperatie De Vlaas. Qurrent is/was uw energieleverancier aan wie u de in huis verbruikte stroom inclusief energiebelasting betaalt. 
De betaalde energiebelasting ontvangt u dankzij de PostCodeRoos-regeling na afloop van het kalenderjaar terug. Bij Greenchoice/Qurrent hoeft u daarvoor geen vouchers in te sturen, dat gebeurt automatisch.

Zodra we over deze zaak meer informatie hebben, krijgt u van ons bericht.

Ik ben bij een energieleverancier die meewerkt aan de teruggave energiebelasting. 
Moet ik dan jaarlijks ook 10 euro betalen voor de regeling energiebelasting teruggave?

Ja, in de ledenvergadering van 25 febr 2019 is geaccordeerd dat de leden die niet bij Qurrent/Greenchoice afnemen jaarlijks € 10 admnistratiekosten betalen.

Wat gebeurd er met de opbrengst van de stroom die De Vlaas opwekt?

De stroom die opgewekt wordt, verkoopt De Vlaas aan een energieleverancier. De opbrengst wordt gebruikt om het onderhoud van het park te financieren, zoals het onderhoud door Hoppenbrouwers aan de installatie, het onderhoud van het groen, de verzekeringen, beveiliging etc. Indien er geld over is na de aftrek van de kosten, zal het bestuur met een voorstel komen aan de leden wat er met dit geld gaat gebeuren. Dit voorstel zal tijdens de Algemene Ledenvergadering waarin ook de jaarrekening wordt gepresenteerd worden voorgelegd. 

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

De Vlaas heeft 3 postcoderozen PCR1, PCR2 en PCR3 . Zie https://www.zonneparkdevlaas.nl/pages/postcoderoos. Daarom maakt het verschil of u binnen de eigen postcoderoos verhuist of erbuiten. Indien u vragen heeft over verhuizen kunt u deze stellen aan het bestuur via info@zonneparkdevlaas.nl.
Verhuizen binnen de postcoderoos:  
De certificaten/zonnepanelen kunnen alleen binnen de eigen postcoderoos worden meegenomen naar een nieuwe woning. Een verhuizing binnen de eigen postcoderoos kan zelf worden doorgegeven in het OZON administratiesysteem (
 www.zonopnederland.nl) 
Verhuizen buiten de postcoderoos: de wet staat het op dit moment nog niet toe om certificaten/zonnepanelen mee te nemen bij verhuizing buiten de postcoderoos. Fiscaal en technisch zijn de aantallen heel precies vastgesteld voor elk van de 3 postcoderozen en men kan hiermee helaas niet gaan schuiven tussen de 3 postcoderozen.  Dit betekent in de praktijk dat u een koper moet zoeken voor uw certificaten. U kunt dan zelf een koper vinden of, indien dat niet lukt het bestuur vragen om iemand van de wachtlijst te vinden.  Een verhuizing buiten u eigen postcoderoos moet u altijd melden het melden bij het bestuur. Wanneer u uw verhuizing tijdig meldt bij het bestuur, kan zij u adviseren en proberen hierin iets voor u te betekenen.

Kan ik nog zonnepanelen (bij)kopen?

Helaas is de mogelijkheid voor (extra) inschrijving van certificaten/ zonnepanelen voor project De Vlaas sinds april 2018 komen te vervallen. We kunnen u desgewenst op een wachtlijst van De Vlaas opnemen. Wanneer er in de loop van het jaar deelnemers certificaten willen verkopen, dan kunt u hiervoor in aanmerking komen (tenzij de verkoper zelf al een koper heeft). De volgorde van koop van de aangeboden certificaten is afhankelijk van het moment van inschrijven op de wachtlijst en de postcode waarin u woont. Heeft u nog geen certificaten bij De Vlaas en schrijft u zich in voor de wachtlijst, dan betaalt u per jaar 5 euro contributie als aspirant-lid.

Wat moet ik doen om op de wachtlijst te komen?

Coöperatie De Vlaas heeft een wachtlijst. De wachtlijst heet ‘Wachtlijst PCR 1, 2 en 3’. Voor de inschrijving op de wachtlijst geldt het volgende: degene die al lid is van De Vlaas, kan zich gratis aanmelden met hetzelfde account als waarmee men nu bekend is in OZON. 
Wie nog geen certificaten heeft bij De Vlaas, moet zich inschrijven bij OZON (dat is ons administrastiesysteem) en zich daarna aanmelden bij de ‘Wachtlijst 1,2 en 3’. De kosten voor nieuwe leden zijn € 5,- per jaar. 
Op de wachtlijst staan momenteel meer dan 30 personen die in totaal voor ruim 350 panelen hebben ingeschreven. Omdat alle panelen van het zonnepark voor de start van de aanleg verkocht waren, hebben we geen reserve-voorraad. Het aantal panelen dat vrijkomt door verhuizing of anderszins is erg klein. Daarmee is de kans op toewijzing niet erg groot. 
Het bestuur van De Vlaas onderzoekt thans of het postcoderoosproject kan worden uitgebreid. Als dat doorgaat, zijn er natuurlijk weer voldoende panelen beschikbaar. We verwachten eind september meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de locatie, het aantal panelen, de start van de werkzaamheden, de prijs per paneel en de inschrijving. Belangstellenden kunnen desgewenst nu alvast inschrijven, dan wordt men zeker niet vergeten als de uitbreiding doorgaat.

Wat moet men doen bij een overlijden?

De tenaamstelling bij de energieleverancier en de certificaten in OZON staan in de meeste gevallen op naam van één persoon, ook als er sprake is van een geregistreerd partnerschap waarbij de partners juridisch gezamenlijk eigenaar zijn. Als de persoon die op de certificaten vermeld is, overlijdt, is het noodzakelijk dat de tenaamstelling bij de energieleverancier wordt aangepast en dat de certificaten door het bestuur worden overgeschreven op naam van de rechthebbende partner. Meldt het overlijden bij de coöperatie samen met het telefoonnummer en mailadres van een contactpersoon. Dat kan via info@zonneparkdevlaas.nl 
Hierna neemt het bestuur contact op met uitleg over de te volgen stappen.
 

Waar blijft de energiebelasting van 2018?

U bent voor de levering van stroom klant bij een energiemaatschappij en uw stroomgebruik in huis wordt gemeten door de elektriciteitsmeter in uw woning. Voor dit gebruik betaalt u de geldende kosten inclusief energiebelasting. Omdat u als lid van De Vlaas ook stroom produceert via De Vlaas, krijgt u de betaalde energiebelasting op een later tijdstip terug. Over 2018 is dat voor zover wij kunnen nagaan, intussen gebeurd. Over 2019 zal de uitbetaling na maart 2020 plaatsvinden.
De energiemaatschappijen verrekenen de energiebelasting niet in de voorschotnota of jaarnota maar zij betalen het bedrag apart uit. Helaas vermelden enkele maatschappijen bij het terugbetaalde bedrag niet helder genoeg of zelfs helemaal niet dat het de energiebelasting 2018 betreft.
De energiebelasting over 2018 is bijvoorbeeld bij 10 panelen een bedrag net onder de € 10,--. Het zonnepark heeft in 2018 maar een paar weken geproduceerd (november/december met weinig zon). Misschien hebt u zo'n bedrag ontvangen zonder dat duidelijk was dat het om de terugbetaling energiebelasting ging.
De mededeling van uw energiemaatschappij dat men niets weet over zonnepanelen van u, klopt. U hebt immers geen zonnepanelen bij uw stroomleverancier maar bij Coöperatie De Vlaas.