Veel gestelde vragen

Waar kan ik inloggen bij OZON?

             Een directe link naar OZON vindt u hier.

Welke energieleveranciers werken mee aan de energiebelasting teruggave? Is Qurrent de meest voordelige optie?

Er zijn inmiddels 20 energieleveranciers die meewerken aan teruggave energiebelasting (zie de site van Hieropgewekt.nl). U kunt kiezen uit een van deze leveranciers. Kijk naar wat elke energieleverancier biedt. Ieder lid van De Vlaas betaalt € 10 per jaar voor administratiekosten behalve als u Qurrent als energieleverancier hebt en zich aangemeld heeft via  "zonneparkdevlaas.site.qurrent.prm.ods2.com" . Alleen in dat geval heeft u ook recht op  € 50 korting per jaar bij Qurrent.

Ik ben bij een energieleverancier die meewerkt aan de teruggave energiebelasting. 
Moet ik dan jaarlijks ook 10 euro betalen voor de regeling energiebelasting teruggave?

Ja, in de ledenvergadering van 25 febr 2019 is geaccordeerd dat de leden die niet bij Qurrent/Greenchoice afnemen jaarlijks € 10 admnistratiekosten betalen.

Kan een kleinzakelijke aansluiting voor elektriciteitsafname gewoon voortgezet worden of is het nodig om de aansluiting over te zetten naar particulier om gebruik te kunnen maken van de fiscale regeling ?

U kunt de aansluiting doorzetten mits u bij een energieleverancier bent die meewerkt aan de teruggave energiebelasting

Kan ik ook bij onze huidige energieleverancier blijven (die werkt mee een teruggave energiebelasting)? Als wij nu overstappen moeten wij een boete betalen omdat het contract nog loopt.

Als de leverancier meewerkt aan teruggave energiebelasting kunt u zeker het contract “uitdienen” (ter voorkoming van boete). Daarna kunt u kijken welke energieleverancier dan het meest interessant is. Er zijn wel extra administratiekosten (contributie) aan de orde van Coöperatie de Vlaas bij andere energieleveranciers dan Qurrent/Greenchoice

Kan ik nog zonnepanelen (bij)kopen?

Helaas is de mogelijkheid voor (extra) inschrijving van zonnepanelen, project de Vlaas, sinds 18 april 24.00 uur komen te vervallen. We kunnen u desgewenst op een reservelijst van de Vlaas opnemen. Wanneer er in de loop van het jaar deelnemers certificaten willen verkopen, dan kunt u in aanmerking komen voor koop  (tenzij de verkoper zelf al een koper heeft). De volgorde van koop van de aangeboden certificaten is afhankelijk van het moment van inschrijven en de postcode waarin u woont. Heeft u nog geen panelen bij de Vlaas en schrijft u zich in voor de reservelijst, dan betaalt u per jaar 5 euro contributie als aspirantlid.

Wat moet men doen om op de wachtlijst te komen?

Coöperatie De Vlaas heeft een wachtlijst. De wachtlijst heet ‘Wachtlijst PCR 1, 2 en 3’. Voor de inschrijving op de wachtlijst geldt het volgende: degene die al lid is van De Vlaas, kan zich gratis aanmelden met hetzelfde account als waarmee men nu bekend is in OZON. 
Wie nog geen certificaten heeft bij De Vlaas, moet zich inschrijven bij OZON en zich daarna aanmelden bij de ‘Wachtlijst 1,2 en 3’. De kosten voor nieuwe leden zijn € 5,- per jaar. 
Op de wachtlijst staan momenteel meer dan 30 personen die in totaal voor ruim 350 panelen hebben ingeschreven. Omdat alle panelen van het zonnepark voor de start van de aanleg verkocht waren, hebben we geen reserve-voorraad. Het aantal panelen dat vrijkomt door verhuizing of anderszins is erg klein. Daarmee is de kans op toewijzing niet erg groot. 
Het bestuur van De Vlaas onderzoekt thans of het postcoderoosproject kan worden uitgebreid. Als dat doorgaat, zijn er natuurlijk weer voldoende panelen beschikbaar. We verwachten eind september meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de locatie, het aantal panelen, de start van de werkzaamheden, de prijs per paneel en de inschrijving. Belangstellenden kunnen desgewenst nu alvast inschrijven, dan wordt men zeker niet vergeten als de uitbreiding doorgaat.

Wat moet men doen bij een overlijden?

De tenaamstelling bij de energieleverancier en de certificaten in OZON staan in de meeste gevallen op naam van één persoon, ook als er sprake is van een geregistreerd partnerschap waarbij de partners juridisch gezamenlijk eigenaar zijn. Als de persoon die op de certificaten vermeld is, overlijdt, is het noodzakelijk dat de tenaamstelling bij de energieleverancier wordt aangepast en dat de certificaten door het bestuur worden overgeschreven op naam van de rechthebbende partner. Meldt het overlijden bij de coöperatie samen met het telefoonnummer en mailadres van een contactpersoon. Dat kan via info@zonneparkdevlaas.nl 
Hierna neemt het bestuur contact op met uitleg over de te volgen stappen.