Bekijk actuele opbrengst

Veel gestelde vragen

Waar kan ik inloggen bij Zonmonitor?

             Een directe link naar Zonmonitor.nl vindt u hier .

Wat gebeurt er met de opbrengst van de stroom die De Vlaas opwekt?

De stroom die opgewekt wordt, verkoopt De Vlaas aan een energieleverancier via Repowered​. De opbrengst wordt gebruikt om het onderhoud van het park te financieren, zoals het onderhoud door Hoppenbrouwers aan de installatie, het onderhoud van het groen, de verzekeringen, beveiliging etc. Indien er geld over is na de aftrek van de kosten, zal het bestuur met een voorstel komen aan de leden wat er met dit geld gaat gebeuren. Dit voorstel zal tijdens de Algemene Ledenvergadering waarin ook de jaarrekening wordt gepresenteerd jaarlijks worden voorgelegd. 

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

De Vlaas heeft 3 postcoderozen PCR1, PCR2 en PCR3  (klik  hier ). Daarom maakt het verschil of u binnen de eigen postcoderoos verhuist of erbuiten. Indien u vragen heeft over verhuizen kunt u deze stellen aan het bestuur via info@zonneparkdevlaas.nl.
Verhuizen binnen de postcoderoos:  
De certificaten/zonnepanelen kunnen alleen binnen de eigen postcoderoos worden meegenomen naar een nieuwe woning. Een verhuizing binnen de eigen postcoderoos kan zelf worden doorgegeven op Zonmonitor.nl (
 klik hier ).
Verhuizen buiten de postcoderoos: de wet staat het op dit moment nog niet toe om het energiebelastingvoordeel, dat hangt aan de certificaten/zonnepanelen, mee te nemen bij verhuizing buiten de postcoderoos. Dan is het verstandiger om de certificaten te koop aan te bieden aan andere leden van De Vlaas. Fiscaal en technisch zijn de aantallen heel precies vastgesteld voor elk van de 3 postcoderozen en men kan hiermee helaas niet gaan schuiven tussen de 3 postcoderozen.  Dit betekent in de praktijk dat u een koper moet zoeken voor uw certificaten. U kunt dan zelf een koper vinden of, indien dat niet lukt het bestuur vragen om iemand van de wachtlijst te vinden.  Een verhuizing buiten u eigen postcoderoos moet u altijd melden het melden bij het bestuur. Wanneer u uw verhuizing tijdig meldt bij het bestuur, kan zij u adviseren en proberen hierin iets voor u te betekenen.

Kan ik nog zonnepanelen (bij)kopen?

Helaas niet. We kunnen u desgewenst op de wachtlijst van De Vlaas opnemen. Wanneer er in de loop van de tijd deelnemers certificaten willen verkopen en zij vinden zelf geen koper, dan kunt u hiervoor in aanmerking komen. De volgorde van koop van de aangeboden certificaten is afhankelijk van het moment van inschrijven op de wachtlijst en de postcode waarin u woont. 

Wat moet ik doen om op de wachtlijst te komen?

Coöperatie De Vlaas heeft een wachtlijst. De wachtlijst heet ‘Wachtlijst PCR 1, 2 en 3’ . Degenen op de wachtlijst die al lid zijn van De Vlaas kunnen zich gratis aanmelden met hetzelfde account als waarmee men nu bekend is op Zonmonitor.nl. 
Omdat alle panelen van het zonnepark voor de start van de aanleg verkocht waren, hebben we geen reserve-voorraad. Het aantal panelen dat vrijkomt door verhuizing of anderszins is erg klein. Daarmee is de kans op toewijzing niet erg groot- hoewel niet onmogelijk gezien er inmiddels al een groot aantal certificaten van hand zijn gewisseld.

Wat moet men doen bij een overlijden?

De tenaamstelling bij de energieleverancier en de certificaten op Zonmonitor.nl staan in de meeste gevallen op naam van één persoon, ook als er sprake is van een geregistreerd partnerschap waarbij de partners juridisch gezamenlijk eigenaar zijn. Als de persoon die op de certificaten vermeld is overlijdt, is het noodzakelijk dat de tenaamstelling bij de energieleverancier wordt aangepast en dat de certificaten door het bestuur worden overgeschreven op naam van de rechthebbende partner. Meldt het overlijden bij de coöperatie samen met het telefoonnummer en mailadres van een contactpersoon. Dat kan via info@zonneparkdevlaas.nl .
Hierna neemt het bestuur contact op met uitleg over de te volgen stappen.
 

Moet ik jaarlijks iets doen om de energiebelasting terug te ontvangen? 
 

             Wanneer u bij een van de aangesloten energiemaatschappijen lid bent, hoeft u niets te doen.

Wanneer u lid bent van andere energiemaatschappijen moet u de energiebelasting zelf terugvragen. Daarvoor moet u inloggen op Zonmonitor.nl (klik hier ) en naar het menu “Certificaten” gaan om een drietal documenten te downloaden en af te drukken.

1.         In het submenu “Energieleverancier/vouchers” kunt u een voucher downloaden waarin   staat hoeveel energie u met uw certificaten dat jaar heeft opgewekt bij die energieleverancier waar u klant was. Indien u meer dan één energieleverancier heeft gehad in dat jaar dan moet u voor elke energieleverancier een voucher downloaden. 

2.         Download ook de aanwijzing Belastingdienst en verklaring bestuur van De Vlaas.

3.         Stuur de documenten naar uw energieleverancier.

Wanneer komt de energiebelasting van afgelopen jaar?     

 Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Het gaat namelijk over het jaar waarover energiebelasting teruggevraagd kan worden en wanneer wordt deze teruggaaf uitbetaald door uw energieleverancier.

Over welk jaar wordt energiebelasting teruggevraagd
Net zoals bij onze inkomstenbelasting, wordt de energiebelasting in het jaar na afloop van een opbouwjaar terugbetaald. Onze energiebelasting die we terugkrijgen over 2023 wordt dus in 2024 terugbetaald, die opgebouwd is in 2024 wordt uitbetaald in 2025 enz.
Bij de inkomstenbelasting moet eerst vastgesteld worden wat u in een jaar heeft verdiend voordat bepaald kan worden hoeveel belasting u moet betalen. Zo is dat bij de energiebelasting terugvraag ook. Eerst moet bekend zijn hoeveel u in een jaar heeft opgewekt.

Wanneer wordt de teruggaaf energiebelasting uitbetaald
De teruggaaf energiebelasting wordt door uw energieleverancier uitbetaald. 
En wanneer- dat is afhankelijk van de energieleverancier. Zo weten wij van een aantal leden dat bijvoorbeeld Greenchoice de uitbetaling los van de jaarrekening rond eind april of de maand mei uitvoert.
Bij andere energieleveranciers wordt vaak de uitbetaling gekoppeld aan de jaarrekening.  

Let op: wij hebben bij verschillende leden gezien dat wanneer zij overstapten ergens in de loop van het jaar van de ene energiemaatschappij naar een andere, zij problemen ondervonden rond het terugkrijgen van de energiebelasting over dat jaar. Bijvoorbeeld dat zij minder terug kregen, of erg lang moesten wachten. Als u wil overstappen adviseren wij dat altijd per 1 januari te doen.