Bekijk actuele opbrengst

Veel gestelde vragen

Waar kan ik inloggen bij OZON?

             Een directe link naar OZON vindt u hierwww.zonopnederland.nl

Ik ben bij een energieleverancier die meewerkt aan de teruggave energiebelasting. 
Moet ik dan jaarlijks ook 10 euro betalen voor de regeling energiebelasting teruggave?

Ja, in de ledenvergadering van 25 febr 2019 is geaccordeerd dat de leden die niet bij Qurrent/Greenchoice afnemen jaarlijks € 10 admnistratiekosten betalen.

Wat gebeurd er met de opbrengst van de stroom die De Vlaas opwekt?

De stroom die opgewekt wordt, verkoopt De Vlaas aan een energieleverancier. De opbrengst wordt gebruikt om het onderhoud van het park te financieren, zoals het onderhoud door Hoppenbrouwers aan de installatie, het onderhoud van het groen, de verzekeringen, beveiliging etc. Indien er geld over is na de aftrek van de kosten, zal het bestuur met een voorstel komen aan de leden wat er met dit geld gaat gebeuren. Dit voorstel zal tijdens de Algemene Ledenvergadering waarin ook de jaarrekening wordt gepresenteerd worden voorgelegd. 

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

De Vlaas heeft 3 postcoderozen PCR1, PCR2 en PCR3 . Zie https://www.zonneparkdevlaas.nl/pages/postcoderoos. Daarom maakt het verschil of u binnen de eigen postcoderoos verhuist of erbuiten. Indien u vragen heeft over verhuizen kunt u deze stellen aan het bestuur via info@zonneparkdevlaas.nl.
Verhuizen binnen de postcoderoos:  
De certificaten/zonnepanelen kunnen alleen binnen de eigen postcoderoos worden meegenomen naar een nieuwe woning. Een verhuizing binnen de eigen postcoderoos kan zelf worden doorgegeven in het OZON administratiesysteem (
 www.zonopnederland.nl) 
Verhuizen buiten de postcoderoos: de wet staat het op dit moment nog niet toe om certificaten/zonnepanelen mee te nemen bij verhuizing buiten de postcoderoos. Fiscaal en technisch zijn de aantallen heel precies vastgesteld voor elk van de 3 postcoderozen en men kan hiermee helaas niet gaan schuiven tussen de 3 postcoderozen.  Dit betekent in de praktijk dat u een koper moet zoeken voor uw certificaten. U kunt dan zelf een koper vinden of, indien dat niet lukt het bestuur vragen om iemand van de wachtlijst te vinden.  Een verhuizing buiten u eigen postcoderoos moet u altijd melden het melden bij het bestuur. Wanneer u uw verhuizing tijdig meldt bij het bestuur, kan zij u adviseren en proberen hierin iets voor u te betekenen.

Kan ik nog zonnepanelen (bij)kopen?

Helaas is de mogelijkheid voor (extra) inschrijving van certificaten/ zonnepanelen voor project De Vlaas sinds april 2018 komen te vervallen. We kunnen u desgewenst op een wachtlijst van De Vlaas opnemen. Wanneer er in de loop van het jaar deelnemers certificaten willen verkopen, dan kunt u hiervoor in aanmerking komen (tenzij de verkoper zelf al een koper heeft). De volgorde van koop van de aangeboden certificaten is afhankelijk van het moment van inschrijven op de wachtlijst en de postcode waarin u woont. Heeft u nog geen certificaten bij De Vlaas en schrijft u zich in voor de wachtlijst, dan betaalt u per jaar 5 euro contributie als aspirant-lid.

Wat moet ik doen om op de wachtlijst te komen?

Coöperatie De Vlaas heeft een wachtlijst. De wachtlijst heet ‘Wachtlijst PCR 1, 2 en 3’. Voor de inschrijving op de wachtlijst geldt het volgende: degene die al lid is van De Vlaas, kan zich gratis aanmelden met hetzelfde account als waarmee men nu bekend is in OZON. 
Wie nog geen certificaten heeft bij De Vlaas, moet zich inschrijven bij OZON (dat is ons administrastiesysteem) en zich daarna aanmelden bij de ‘Wachtlijst 1,2 en 3’. De kosten voor nieuwe leden zijn € 5,- per jaar. 
Op de wachtlijst staan momenteel meer dan 30 personen die in totaal voor ruim 350 panelen hebben ingeschreven. Omdat alle panelen van het zonnepark voor de start van de aanleg verkocht waren, hebben we geen reserve-voorraad. Het aantal panelen dat vrijkomt door verhuizing of anderszins is erg klein. Daarmee is de kans op toewijzing niet erg groot. 
Het bestuur van De Vlaas onderzoekt thans of het postcoderoosproject kan worden uitgebreid. Als dat doorgaat, zijn er natuurlijk weer voldoende panelen beschikbaar. We verwachten eind september meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de locatie, het aantal panelen, de start van de werkzaamheden, de prijs per paneel en de inschrijving. Belangstellenden kunnen desgewenst nu alvast inschrijven, dan wordt men zeker niet vergeten als de uitbreiding doorgaat.

Wat moet men doen bij een overlijden?

De tenaamstelling bij de energieleverancier en de certificaten in OZON staan in de meeste gevallen op naam van één persoon, ook als er sprake is van een geregistreerd partnerschap waarbij de partners juridisch gezamenlijk eigenaar zijn. Als de persoon die op de certificaten vermeld is, overlijdt, is het noodzakelijk dat de tenaamstelling bij de energieleverancier wordt aangepast en dat de certificaten door het bestuur worden overgeschreven op naam van de rechthebbende partner. Meldt het overlijden bij de coöperatie samen met het telefoonnummer en mailadres van een contactpersoon. Dat kan via info@zonneparkdevlaas.nl 
Hierna neemt het bestuur contact op met uitleg over de te volgen stappen.