Bekijk actuele opbrengst

Welkom op de website van zonnepark De Vlaas

Migratie van OZON naar Econobis kost meer tijd.

Zoals u weet zijn we met ons administratie systeem over aan het stappen van Ozon naar Econobis. Op dit moment zijn beide partijen bezig alle data nauwkeurig over te zetten en kunt u nog niet inloggen bij Econobis ondanks de link op de site van Ozon.
Wij zullen u meteen een nieuwsflits sturen wanneer alles gereed is en u wel kunt inloggen.Het jaar 2021 hebben we met een mooie opbrengst afgesloten

In 2021 waren de geproduceerde kWh op ons zonnepark tot en met oktober circa 6% lager dan het voorgaande jaar. Dit komt vooral doordat we beduidend minder zonuren hebben gehad.
Maar financieel gezien zijn onze stroomopbrengsten van 2021evenwel ruim twee keer hoger dan over 2020 door de sterk gestegen opbrengstprijzen per kWh. Dit zal er naar verwachting toe leiden dat wij per saldo 2021 veel beter af zullen kunnen sluiten dan waarmee in de begroting rekening hebben gehouden.U kunt met vragen altijd bij het bestuur terecht via info@zonneparkdevlaas.nl 

 

 

 

Voor het filmpje van de ontwikkeling van De Vlaas klik hier