Bekijk actuele opbrengst

Welkom op de website van zonnepark De Vlaas

Overdracht certificaten weer mogelijk aan niet leden

Door de manier waarop de oude Postcoderoosregeling is beëindigd, was er in eerste instantie geen overdracht van participaties mogelijk bij verhuizen of overlijden van bestaande deelnemers aan nieuwe deelnemers.
Vooruitlopend op de aanpassing van de nieuwe wet, geldt een nieuwe 'Overgangsregeling Postcoderoosregeling' met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 (de datum van afschaffing van de oude Postcoderoosregeling). Daarmee is ook het juridische 'gat' gedicht. 
Dat betekent dat wanneer een deelnemend lid van de coöperatie wegvalt (vanwege bijvoorbeeld verhuizing naar buiten het postcodegebied of overlijden) die certificaten/aandelen in de zonnepanelen in 2022 wel overgedragen mogen worden aan nieuwe leden, die lid zijn geworden na 1 april 2021. Ook wanneer de verhuizing of het overlijden in 2021 plaatsvond. Zo kunnen postcoderooscoöperaties bij vertrek van een lid blijven handelen zoals voor de afschaffing van de Postcoderoosregeling gebruikelijk was. 

U kunt met vragen altijd bij het bestuur terecht via info@zonneparkdevlaas.nl 

 

 

 

Voor het filmpje van de ontwikkeling van De Vlaas klik hier