Bekijk actuele opbrengst

Welkom op de website van zonnepark De Vlaas

Algemene Leden Vergadering (ALV) 24 maart

Op 24 maart is de ALV van de Vlaas gehouden. Net zoals vorig jaar was dit weer een digitale editie. Een impressie.

Het verslag van de vorige ALV en het financieel verslag zijn met algemene stemmen goedgekeurd. Ook de decharge van het bestuur.
De voorgestelde samenstelling van de kascommissie en de begroting voor 2021 zijn idem met algemene stemmen goedgekeurd.

Er waren twee bestuursleden die aftraden, waarbij Harry Hannink als voorzitter zich herkiesbaar heeft gesteld. Frans Wilms (secretaris) treedt af en is niet herkiesbaar. Frans wordt met een persoonlijk woord en een bloemetje bedankt voor zijn inzet voor de Vlaas. Afgesproken is dat als de regels het weer toelaten, dat er op een meer informele manier met het voltallige bestuur afscheid genomen zal worden van Frans. Nogmaals van harte bedankt voor je inzet Frans.

Het bestuur stelt Martin van Schijndel voor als nieuw bestuurslid. Zowel Harry als Martin worden met algemene stemmen benoemd.

Zoals ook het vorig jaar stelt het bestuur voor dat de contributie voor de Vlaas op 0 euro wordt gesteld. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Zo ook het voorstel om 5 euro per certificaat terug te betalen aan de leden van de Vlaas.

Het bestuur dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

 

U kunt met vragen altijd bij het bestuur terecht via info@zonneparkdevlaas.nl 

 

 

 

Voor het filmpje van de ontwikkeling van De Vlaas klik hier